PlauditeTeatre-EAE-TeatreComunitari

Àrea de Teatre Comunitari-Teatre Social

L’ Àrea de Teatre Comunitari de Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques acull projectes artístics realitzats per artistes dins la comunitat i, amb la participació d’aquesta, creant xarxes, desenvolupant un objectiu d’interès per a la comunitat i donant-li una forma final artística i escènica (muntatge teatral, acció, performance, mostra, etc) dirigida a diversos col·lectius i agents socials –museus, biblioteques, joves en els espais públics, l’Escola de Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet de Llobregat, centres educatius de primària i secundària, Pla per a la Llengua, la Interculturalitat i la Cohesió Social, Educació i Immigració (LIC) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; immigrants, persones amb altres capacitats físiques i psíquiques, etc. Art, aprenentatgeparticipacióintegracióinterculturalitatfelicitat, són paraules clau en aquest model.

Plàudite Teatre fa de les Arts Escèniques una eina de cohesió social i de connexió entre els diferents col·lectius i institucions creant xarxes entre aquells que cohabiten en un mateix espai, a través del seu tarannà de professionalitat, Teatre de Moviment i una plasticitat poètica contemporània.

«El Teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas (…) puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo. El Teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocadas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y el sentimiento del hombre
Federico García Lorca, Charla sobre Teatro

«Teatre Comunitari: és una forma teatral realitzada per i per a una comunitat ben delimitada, amb un objectiu principal que és l’experiència escènica compartida, i que a més a més, assoleix altres objectius relacionats amb la idiosincràsia de la comunitat que hi participa.» «Hi trobem que el Teatre Comunitari és un camí de participació, de transversalitat, de pràctica artística amateur i de relació amb professionals de l’art.»
Delgado Mata, Eugenia (2012). El Teatre Comunitari a l’Estat Espanyol ISBN: 978-84-695-4949-0

A continuació la presentació del projecte de Teatre Comunitari de Plàudite Teatre dins del marc de les IV Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas, organitzades pel Ministerio de Educación, Cultura y Deportes d’Espanya, el British Council, l’Ambaixada dels Paisos Baixos, La Red española de Teatros y salas, i La Casa Encendida, a Madrid el dia 12 de Març de 2012

Deixa el teu comentari